Ważniejsze imprezy

Dom Kultury w Łęczycy prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalną. Organizujemy wiele imprez dla naszych uczestników. Poniżej kilka przykładów naszych wazniejszych imprez wraz z krótkim opisem.
Ważniejsze imprezy

OSOBOWOŚCI - impreza odbywa się zwykle raz w roku. Jej celem jest prezentacja wybitnych i zasłużonych dla miasta ludzi - mieszkańców Łęczycy lub okolic.
PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI SENIORA - NUTKI ZŁOTEJ JESIENI - to marcowe spotkania seniorów, podczas których prezentują różnorodne formy wspólnego działania - zespoły śpiewacze, kabarety, kapele, teatrzyki itp.
KIERMASZE ŚWIĄTECZNE - organizowane przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, mają na celu umożliwienie mieszkańcom miasta i okolicy zakupu ciekawych ozdób, upominków, stroików itp.
POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD PIOSENKI "ŻACZEK" - przeznaczony dla spiewających uczniów szkół z terenu miasta i powiatu. Odbywa się na przełomie kwietnia i maja.
OTWARTY KONKURS TANECZNY "Mój jest ten kawałek podłogi" - konkurs prezentujący różnorodne formy taneczne, adresowany do amtorów. Odbywa się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca - zwykle pod koniec kwietnia.
TURNIEJ WIEDZY O KULTURZE "Z kulturą na ty" - przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta i powiatu, popularyzujący wiedzę z różnych dziedzin szeroko pojętej kultury. Zapraszamy w maju.
OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA - zabawy, konkursy, popisy, turnieje, koncerty, przeznaczone dla dzieci i młodzieży.
SPOTKANIA Z MODĄ - odbywające się w czerwcu na Zamku Królewskim w Łęczycy. W ramach imprezy odbywa się konkurs dla nieprofesjonalnych projektantów mody "O Złoty Guzik Boruty", wystawy malarstwa i rękodzieła artystycznego, koncerty itp. Odbywa się w okolicach Nocy Świętojańskiej.
MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI - kilkudniowe spotkanie artystów plastyków, zakończone wystawą powstałych na plenerze prac. Artystów zapraszamy na przełomie czerwca i lipca.
ŁĘCZYCA W BARWACH JESIENI - ogólnopolski jarmark sztuki ludowej, przeglądy kapel ludowych, występy zespołów pieśni i tańca, zabawne konkursy dla dorosłych, wystawy sztuki ludowej, koncerty muzyki pop itp., występy teatrów ulicznych. Odbywa się w trzeci weekend września.
POWIATOWE KONFRONTACJE TEATRALNE SZKÓŁ - szkolny konkurs, prezentujący najciekawsze dokonania dramatyczne uczniów, odbywający się na przełomie października i listopada.
POWIATOWY PRZEGLĄD TEATRZYKÓW JĘZYKOWYCH - pezentacja krótkich etiud teatralnych, mająca na celu doskonalenie znajomości języków obcych. Uczniowie przezentują swoje językowe umiejętności w listopadzie.
PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK "Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka" - konkurs mający na celu popularyzację kolęd i pastorałek, dający uczestnikom możliwość konfrontacji umiejętności, odbywający się w połowie grudnia.

Ciekawe linki

Info o zajęciach:

Szczegółowe informacje na temat stałych zajęć w naszej placówce znajdziecie w dziale "Zajęcia stałe".

Więcej informacji »